cassiopeia w/ soft corps

gulėjimas pievoj vasaros nakty stebint žvaigždes, norėjimas pabėgti, pakilti nuo žemės paviršiaus pramušant stratosferą ir viską stebėti iš viršaus. Laidoje cassiopeia soft corps kviečia kartu padaydreamint 🌌