Tiktaalik audio documentary • Ep. 1 • 2022.09.30

About

Tracklist

Description

In this episode, you will hear fragments of conversations about wild chili pepper with various people in Mexico. You will hear stories about the origins of Domesticated Chili Peppers, and the relationship between people, plants, places, practices, and memories. Small red berries, uncultivated, undomesticated, they carry the memory of the time before colonization and are the origin of all chili peppers in general. Colonized peoples and plants suffer the same fate, and ‘planting’ primarily means ‘planting’ people…

 

LT
Pirmame epizode girdėsite pokalbių fragmentus su įvairiais žmonėmis Meksikoje apie laukinius čili pipirus, santykį tarp augalų, vietų, praktikų ir atsiminimų.. Mažos raudonos uogos, nesukultūrintos ir nedomestikuotos, savyje saugo atmintį apie laiką iki kolonizacijos ir yra visų čili pipirų kilmės pradžia. Kolonizuotos tautos ir augalai išgyvena tą patį likimą, o ‘sodinti’ pirmiausiai reiškia “sodinti” žmones…