Valentina Goncharova Special

Speciali laida, skirta pristatyti Radio Vilnius: Fundraiser for Ukraine viešnią, iš Ukrainos kilusią kompozitorę, smuikininkę, eksperimentinės muzikos už gleležinės uždangos pionierę Valentiną Goncharovą.