Opium of the People

Klubas Opium dienai užėmė Radio Vilnius eterį ir pristato savo rezidentus.