Fundraiser for Gaza / Paramos akcija Gazai

EN

Fundraiser for Gaza is a day of solidarity and fundraising with music, spoken word & contributions from Radio Vilnius residents and guests: Sary Moussa, Abed Kobeissy & Laurence Sammour commissioned by Radio Al Hara, MarijaN w/ Noura Al Mawed, Farah Mohammed & Ulijona Odišarija, Francesco Fonassi, Sholto Dobie, Sandy Beach, Yamen Mekdad, Eureka (IYE), Cheh, Filippos Raskovic.

During it, we are asking people to donate money to ‘Ard Al Salamm’ charity in Gaza. With Israel’s blockade of water, food and other necessities, as well as withholding of Palestinian tax money, there is a devastating scarcity of all basic survival necessities. Ard Al Salam will distribute hot meals or food packages (depending on the given situation) from the money received. To donate, follow the link below.

Donation link: https://ardalsalam.org/donations/gazaappeal2023/?fbclid=IwAR2LxR0U257BA4XfoLkI4wHaPHb26DodUmVQb-1iOMOuKb5xdT0RsxkzXfI 

Viva Viva Palestina! 

Design: Monika Janulevičiūtė

Program curated by MarijaN & Sandy Beach.

LT

Paramos akcija Gazai – tai solidarumo ir aukojimo Gazai diena su muzika, žodžiais ir kontribucijomis nuo Radio Vilnius rezidentų ir svečių: Sary Moussa, Abed Kobeissy & Laurence Sammour commissioned by Radio Al Hara, MarijaN w/ Noura Al Mawed, Farah Mohammed & Ulijona Odišarija, Francesco Fonassi, Sholto Dobie, Sandy Beach, Yamen Mekdad, Eureka (IYE), Cheh, Filippos Raskovic.

Paramos akcijos Gazai metu kviečiame aukoti „Ard Al Salam“ labdaros organizacijai, esančiai Gazos ruože. Izraeliui blokuojant vandens, maisto ir kitų, pragyvenimui būtinų, medžiagų tiekimą į Gazą, taip pat kaip ir užlaikant Palestiniečių mokesčių pinigus, Gazos gyventojai yra ant bado ribos. Iš paaukotų pinigų Ard Al Salam labdaros organizacija išdalins karštą maistą arba maisto paketus (priklausomai nuo situacijos ruože). Nuorodą rasite apačioje.

Aukoti: https://ardalsalam.org/donations/gazaappeal2023/?fbclid=IwAR2LxR0U257BA4XfoLkI4wHaPHb26DodUmVQb-1iOMOuKb5xdT0RsxkzXfI 

Viva Viva Palestina!

Dizainas: Monika Janulevičiūtė

Programa: MarijaN & Sandy Beach.