Puota w/ Audrius Pocius, Deimantė Bulbenkaitė • Nomeda & Gediminas Urbonai • 2023.08.30

3-iojo sezono pirmoje laidoje svečiuojasi menininkai, parodos "Dalinai užpelkinta institucija" autoriai Nomeda ir Gediminas Urbonai.

About

Tracklist

  • Futurity Island, Nomeda & Gediminas Urbonai with Nicole L’Huilier
    Amphibian Song
  • Swamp Observatory, Nomeda & Gediminas Urbonai with Jan St. Werner (Mouse on Mars)
    Sulfur Swarm