𝒻𝑒𝓂𝒢𝓁𝑒 𝑔𝒢𝓏𝑒

𝒻𝑒𝓂𝒢𝓁𝑒 𝑔𝒢𝓏𝑒 β€” pokalbiΕ³ ciklas, siekiantis iΕ‘ arčiau susipaΕΎinti su fotografijos lauke kuriančiomis moterimis. Atvirai ΕΎvelgsime Δ― kΕ«rybos procesus, fotografines patirtis bei nuolatos kintančiΔ… vaizdΕ³ kultΕ«rΔ…. LaidΔ… veda fotografΔ— Marija MireckaitΔ—.